Screening for livmoderhalskræft

Screening for livmoderhalskræft er en undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Celleforandringer kan være forstadier til kræft, og bør i nogle tilfælde behandles, så de ikke udvikler sig til kræft.

Prøven kan tages når som helst i cyklus, hvor der ikke er blødning, men optimalt i midt cyklus. I invitationsbrevet til kvinder i alderen 23-59 år opfordres kvinden til at have afklaret tidspunkt for sidste menstruations første dag med henblik på videregivelse af denne information til prøvetagende læge. Kendskab til dato for sidste menstruation kan have indflydelse på bedømmelsen af celleprøven.

Hvem tilbydes screening?
I Region Midtjylland inviteres kvinder til screening for livmoderhalskræft efter følgende kriterier:

  • 23 – 49 årige inviteres hvert 3. år
  • 50 – 64 årige inviteres hvert 5. år
  • Der udsendes ikke invitation til kvinder, der endnu ikke er fyldt 23 år eller til kvinder, der er fyldt 65 år eller ældre.

Du kan læse mere om screening for livmoderhalskræft på www.sundhed.dk

Undersøgelsen udføres som udgangspunkt af en sygeplejerske med mindre andet ønskes.