Forsikringsattester

Bestil tid i god tid, og ikke over ’Aftalebogen’, da nogle attester tager længere tid.

Når et forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beder dig om at kontakte lægen for at få udfærdiget en attest oplyser de et AES nummer eller et FP nummer.

Dette nummer (står på forsiden) skal oplyses ved tidsbestilling. Tjek om der er noget du selv skal udfylde. Hvis der er det, skal du gøre det før du kommer til lægen og huske at medbringe papirerne.

Det er forsikringsselskabet der betaler denne type attester.