Gruppe 2 patienter

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi og psykologhjælp.

Som gruppe 2 patient:

  • Er man ikke tilmeldt en bestemt læge.
  • Kan man frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer, kiropraktor, men skal dog stadig have henvisning til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog.
  • Der er egenbetaling ved konsultation.

Vær opmærksom på, at praktiserende læger ikke har pligt til at yde behandling til gruppe 2 patienter, men kan acceptere konsultation ved henvendelse.

Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Nedenfor kan du se de ydelser og priser, du skal betale for som gruppe 2 patient hos Familielægen Kløvervang.

Ydelse:                                                
Konsultation                                                            190,00
Telefonkonsultation                                                              44,75
E-mailkonsultation                                                              95,22
Recept (§4)                                                            190,00
UL-skanning                                                            460,00
UL-skanning, gravid                                                            200,00
Laboratorietest                                                            120,00
Hjemmeblodtryksmåling                                                              50,00
Sygebesøg                                                            750,00
Pris pr. kørt kilometer ved sygebesøg                                                                3,44

Betalingen skal ske samme dag medmindre andet er aftalt.

Du kan betale kontant eller med Mobilepay. Vi modtager ikke dankort.