Screening for livmoderhalskræft

Screening for livmoderhalskræft er en undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Celleforandringer kan være forstadier til kræft, og bør i nogle tilfælde behandles, så de ikke udvikler sig til kræft.

Prøven kan tages når som helst i cyklus, hvor der ikke er blødning, men optimalt i midt cyklus. I invitationsbrevet til kvinder i alderen 23-59 år opfordres kvinden til at have afklaret tidspunkt for sidste menstruations første dag med henblik på videregivelse af denne information til prøvetagende læge. Kendskab til dato for sidste menstruation kan have indflydelse på bedømmelsen af celleprøven.

Hvem tilbydes screening?
I Region Midtjylland inviteres kvinder til screening for livmoderhalskræft efter følgende kriterier:

  • 23 – 29 årige inviteres hvert 3. år samt til kvinder med lige fødselsdato mellem 30 og 49 år.
  • Hvert 5. år til kvinder med ulige fødselsdato mellem 30 og 49 år samt til kvinder mellem 50 og 64 år.
  • Der udsendes ikke invitation til kvinder, der endnu ikke er fyldt 23 år eller til kvinder, der er fyldt 65 år eller ældre.

 

Celleprøver fra kvinder mellem 23 og 29 år samt kvinder mellem 30 og 59 år med lige fødselsdato undersøges for celleforandringer.

Celleprøver fra kvinder mellem 30 og 59 år med ulige fødselsdato samt kvinder mellem 60 og 64 år undersøges for HPV.

Du kan læse mere om screening for livmoderhalskræft på www.sundhed.dk

Undersøgelsen udføres som udgangspunkt af en sygeplejerske med mindre andet ønskes.