Hvad er reglerne for offentligt tilskud til psykologbehandling?

Hvis du hører til en af de nedenstående grupper, kan du få offentligt tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven:

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort ved graviditet efter 12. svangerskabsuge
 • Personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer over 18 år med let til moderat depression
 • Personer mellem 18 til og med 38 år med let til moderat angst

Det er din læge - eller en vagtlæge - der skal henvise dig til psykologbehandling med offentligt tilskud. For nogle af grupperne er der regler for, hvor længe der må være gået, før din læge henviser. Snak med din læge om du kan få tilskud.

Det er kun privatpraktiserende psykologer med autorisation, der kan være tilsluttet ordningen med offentligt tilskud. Hvis du får en henvisning, kan du frit vælge mellem de tilsluttede psykologer.

Som udgangspunkt kan du maksimalt få tilskud til 12 konsultationer. Men der er undtagelser. Hvis du lider af let til moderat depression eller let til moderat angst, kan du få yderligere 12 gange efter genhenvisning fra din læge.