Sundhedsbevis for søfarende og fiskere

Søfarende skal være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for at arbejde på et skib, der dokumenterer, at den søfarende er fundet egnet til skibstjeneste, evt. med visse begrænsninger, gennem den særlige lægeundersøgelse for søfarende.
Bevisets form og indhold er fastsat af Søfartsstyrelsen.

I klinikken har vi en uddannet søfartslæge, Søren Dujardin.

Pris kr. 1005,- (inkl. moms)

Kom gerne i god tid, da du skal lave en urinprøve samt måle blodtryk inden konsultation.
Husk at medbringe gyldigt pas eller kørekort.